--==JAWA==--

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Návod na polenie motoru

Návod na polenie motoru

Pokusil jsem se napsat pokud možno co nejsrozumitelnější návod, jak rozpůlit motor. Když to vyjde a budu mít pučený (koupený) foťák, tak to budu i ilustrovat, ale zatím to musí stačit takhle.

 

Sundání motoru z rámu:

1.      Odmontováním šroubu zespodu motoru vypusťte olej (foto 1). Po vytečení oleje je dobré šroubek zpátky zašroubovat, jinak z toho ještě bude kapat olej po celé garáži.

Vypuštění oleje z motoru

Obr. 1: Vypouštění oleje z motoru

2.      Motor musíte vytáhnout z rámu. Začněte odšroubováním krytu nad motorem, sedadla a zadního blatníku. Dále pak musíte odšroubovat výfuk (radši i koleno), sundat pravý kryt motoru a odpojit všechny dráty od zapalování (doporučuji poznačit si, který kam vede), odšroubovat víčko šoupátkové komory karburátoru a vytáhnout šoupátko), (můžete odpojit i spojkové lanko od krytu a ten dát pryč, aby vám nezavazel).

3.      Najděte si na řetězu sponku, která ho spojuje, tu sundejte a řetěz vyvlečte. Pak si pionýra někde opřete, aby stál i bez použití stojanu. Pod motorem je přišroubovaný tzv. kříž (=držák stupaček, výfuku a stojanu), ten je na dvou šroubech. Jeden šroub je víc vzadu a zároveň přichycuje kříž k motoru i k rámu, druhý je předním uchycený k motoru. Oba šrouby vyšroubujte a oddělejte kříž (bude potřeba ještě vyvléct lanko zadní brzdy – vyšroubujte na brzdě). Zkontrolujte, jestli motor ještě něco nedrží a odšroubujte zbývající dva šrouby (lépe začít zadním šroubem a pak tím předním). Motor opatrně vytáhněte a dejte na stůl, kde ho budete rozdělávat.

Motor Jawa 50

Obr. 2: Vymontovaný motor

 

Půlení motoru:

V bodech 1 až 7 si můžete pomoci uchycením motoru do svěráku a to za spodní nebo horní část, kde se motor přišroubovává.

1.      Sundání karburátoru. Karburátor je přišroubovaný nejprve dvěma šrouby M5 ke kolínku a pak i s kolínkem dalšími dvěma šrouby M5 k válci. Karburátor odšroubujte u kolínka.

2.      Sundání sekundárního řetězového kolečka. Provedete tak, že napřed vyrovnáte zajišťovací plíšek, který zajišťuje upevňovací matici zajištěnou. Šroubovákem a kladivem ho narovnejte a matici odšroubujte klíčem 27.

3.      Sundání zapalování (magneta). Doporučuji si poznačit polohu statoru (usnadníte si pak nastavování předstihu) – udělejte si někde na karteru dobře viditelnou rysku (foto 3). Odšroubujte dva šrouby po stranách, které pomocí dvou paciček upevňují stator magneta (nepohyblivou část). Stator sundejte. Pak je potřeba sundat vačku (šišatý váleček, který otáčením pohybuje s kladívkem). Odšroubujte šroub M5 a nic dalšího nedržící vačku sundáte (může jít z tuha). Když máte vačku sundanou, přichází na řadu rotor. Do díry po vačce našroubujte dostatečně dlouhý (cca 6 cm) šroub M8 a dotahujte jej, dokud rotor nepovolí a nezůstane vám v ruce. Dejte POZOR, na kuželu klikového hřídele je malý váleček, který zajišťuje polohu rotoru, ten vytáhněte a pečlivě ho uschovejte (ale ne tak, abyste ho nenašli). Když ho nevytáhnete, můžete způsobit moc škody při vytahování klikovky). Rotor radši zabalte a někam schovejte, jinak se vám na něj nachytá všechno železné (je magnetický).

Orientační ryska

Obr. 3: Orientační ryska

4.      Sundání řadící páky. Provedete tak, že odšroubujete matici M8, která drží hřídelku páčky z druhé strany motoru. Hřídelku pak vyklepněte, páku i s ní vytáhněte a vyvlečte táhlo z řadícího mechanismu.

5.      Demontáž levého krytu a spojky. Motor otočte na pravou stranu, levým krytem na vrch, odšroubujte šest šroubů M5 + jeden M6. Dekl sundejte, popřípadě do něj jemně klepněte, aby se odlepil. Pod krytem je primární převod, tj. spojka, kolečko na klikovce a primární řetěz.

Je potřeba (dobré předem) povolit matici ozubeného kolečka na klikovce klíčem 19. Sundejte pět zajišťovacích segrovek z přítlačných pružin spojky, stačí je vypáčit ven malým šroubováčkem (foto 4). Dejte pozor, ať vám nevystřelí do oka. Poté vytáhněte pružiny, všechny lamely a sundejte řetěz.

Zbylý spojkový koš drží matice, zajištěná ohnutým plíškem, který musíte narovnat (foto 5). Pak matici odšroubujte trubkovým klíčem velikost 13 nebo 14 (častěji pasuje 14). Koš sundejte.

Sundávání segrofek zajišťujících pružiny spojkySpojkový koš

Obr. 4: Sundávání segrovek

Obr. 5: Spojkový koš

6.      Sundání primárního řetězového kolečka. Tohle už je trochu náročnější… V první řadě je nutné odšroubovat matici (jestli jste tak neučinili v kroku 5). Kolečko stáhněte stahovákem. Jestli ho nemáte, můžete si vyrobit jednoduchý
přípravek na stáhnutí primárního kolečka.

7.      Sundání hlavy a válce. Nejprve povolte svíčku, pak odšroubujte 4 matičky trubkovým klíčem 10, hlavu a válec sundejte.

8.      Rozpůlení motoru. Je dobré napřed vytlouct 2 trubičky, které zajišťují polohu obou polovin motoru. Jsou to trubičky, které jsou vlisované v předním horním oku (kde se motor přišroubovává) a v zadním spodním oku (foto 6). Pro vytlučení bude stačit šroub M12 a kladívko (foto 7).
Zajišťovací trubička v bloku motoru Jawa 50Vylisování zajišťovací trubičky u motoru Jawa 50

Obr. 6: Zajišťovací trubička v bloku motoru (spodek)

Obr. 7: Vyrážení trubičky

Vyšroubujte všechny šrouby, které drží motor po hromadě, kromě šroubu držícího řadící mechanismu (shora) v pravé polovině motoru (foto 8), jinak se převodovka rozsype.

Dále je vhodné použít jednoduchý přípravek na rozpůlení (vylisování klikovky). Vytloukání kladivem nedoporučuji, často dochází k poškození klikovky (jejího vyvážení). Při vytlačování je nutné dát pozor, aby se poloviny oddělovaly stejnoměrně po celé délce. Proto chvílemi poklepávejte přes kus dřeva na vyčnívající hřídel převodovky (kde byla spojka). Nedoporučuji páčit šroubovákem (ani ničím jiným) mezi polovinami skříně, hrozí poškození a následná špatná těsnost motoru.

Pohled na motor shora - zajištění řadícího mechanismu

Obr. 8: Šroub zajišťující polohu řadícího mechanizmu

9.      Když se vám motor rozpadne (rozpůlí), tak proveďte potřebnou opravu. Z dosedacích ploch odstraňte staré těsnění (popřípadě tmel), umyjte je důkladně benzínem (nebo něčím podobným), přetěsněte buď + vazelína nebo silikonem (bez papírového těsnění). Těsnění kupte vždy nové.

 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.